Ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w roku akademickim 2018/2019


Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia.

Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta składa się z 27 pytań.